Reklamacije i povrati

1. Reklamacija

Ako Kupac prilikom uporabe određenog proizvoda smatra da je proizvod neispravan, potrebno je da, bez odgađanja, obavijesti Prodavatelja na adresu Vodovodna 20, 10 000 Zagreb ili na e-mail info@shop.franck.eu.

Nakon zaprimanja reklamacije, Prodavatelj će Kupcu poslati potvrdu primitka reklamacije te informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se za proizvod dobiti povrat novca ili je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis.

U slučaju da je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis, proizvod će biti potrebno dostaviti u ovlašteni servis na adresu Franck d.d., Centralni servis, Radnička cesta 177, 10 000 Zagreb.

2. Jednostrani raskid ugovora od strane kupca

Sukladno ZZP-u, Kupac koji je potrošač u smislu definicije ZZP-a ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma dostave proizvoda, odnosno dostave zadnjeg proizvoda koji je obuhvaćen pojedinom narudžbom. Cjelovite informacije vezane uz pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora navedene su u ZZP-u.

Iznimka od ovog prava na raskid odnosi se na proizvode za koje članak 79. ZZP-a isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora, kao što su primjerice:

  • lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe,
  • zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon isporuke (primjerice, Kupac ne može jednostrano raskinuti ugovor i vratiti kavu, čaj ili drugi prehrambeni proizvod ako je već otvorio pakiranje proizvoda).
  • roba koja je zbog svoje prirode nakon isporuke nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
  • ako je prilikom utvrđivanja neispravnosti proizvoda konzumirano više od pola proizvoda,
  • isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a isporuka može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora nalazi se ovdje. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor, na način da obrazac pošalje na poslovnu adresu Prodavatelja, Vodovodna 20, 10 000 Zagreb ili na info@shop.franck.eu. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će Kupcu, bez odgađanja, dostaviti elektroničkom poštom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora Prodavatelj će postupiti prema ZZP-u. Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen nakon što Kupac vrati kupljeni proizvod, odnosno nakon zaprimanja dokaza od strane Kupca da je proizvod poslan natrag Prodavatelju, odnosno trećoj osobi određenoj od strane Prodavatelja. Povrat proizvoda Kupac je dužan izvršiti, bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana izjavljivanja jednostranog raskida ugovora.

Kupac je na temelju ZZP-a dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ako Kupac želi može se obratiti Prodavatelju pozivom službi za korisnike na broj 01 3710 300 ili e-mailom na: info@shop.franck.eu radi pribavljanja dodatnih obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Prodavatelja. Radno vrijeme službe za korisnike je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. ZZP-a odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja i korištenja kupljenog proizvoda, u slučaju raskida ugovora na način opisan ovim člankom. Kupac je također odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je vraćen Prodavatelju ili trećoj osobi određenoj od strane Prodavatelja, oštećen ili uništen, u kojem slučaju neće ostvariti pravo na povrat punog plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.

Zahtjev Kupca za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora, sukladno ovom članku Općih uvjeta. Kupac je u tom slučaju obvezan ispuniti obrazac za povrat proizvoda. Sve proizvode u slučaju jednostranog raskida sukladno ovom članku (povrat ili zamjena) potrebno je poslati na adresu Prodavatelja ili drugu adresu naznačenu u spomenutom obrascu.

Proizvod je uspješno dodan u Favorite.

Proizvod je uspješno uklonjen iz Favorita.

Promo kod uspješno primjenjen.