Dostava

1. Dostava kupljenog proizvoda

Putem Webshopa moguće je izvršiti kupnju proizvoda isključivo na teritoriju Republike Hrvatske što podrazumijeva i dostavu kupljenih proizvoda isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. Dostavu kupljenog proizvoda obavlja Prodavatelj radnim danom putem ugovorenog dostavljača na adresu koju je Kupac naznačio prilikom podnošenja narudžbe. Dostava se obavlja na području cijele Republike Hrvatske. Rok isporuke je od 1 do 5 radnih dana od potvrde narudžbe. Za narudžbe potvrđene do 14 sati od ponedjeljka do petka, Prodavatelj će isti dan izdati elektronski nalog dostavnoj službi - DPD-u, a za narudžbe izvršene nakon tog vremena, nalog će biti izdan drugi dan. Po zadavanju naloga DPD-u od strane Prodavatelja, dostave će se izvršavati prema općim uvjetima pružatelja poštanskih usluga.

Prodavatelj zadržava pravo da pojedinu narudžbu podijeli u više pošiljaka ako su naručeni artikli u različitim skladištima ili ako dio naručenih artikala trenutno nije na zalihi. U slučaju višekratnih dostava iz iste narudžbe Kupac ne snosi dodatne troškove dostave (dostava se naplaćuje jednom po narudžbi, bez obzira na broj pojedinačno dostavljenih artikala).

Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač je dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi Kupac.

Rokovi za dostavu računaju se od trenutka prihvaćanja narudžbe iz članka 3. ovih Općih uvjeta.

U slučaju više sile i/ili drugih izvanrednih situacija prema ocjeni Prodavatelja i bez obzira je li za iste proglašeno izvanredno stanje od strane nadležnih tijela, Kupac je upoznat s time da postoji mogućnost usporenog pružanja usluga ili njezine djelomične ili čak potpune uskrate, u bilo kojoj fazi narudžbe odnosno isporuke. Kupac prihvaća da u takvim okolnostima Prodavatelj može odstupiti od ovih Općih uvjeta te uslugu pružiti u opsegu koji mu je u tom trenutku logistički, asortimanski i operativno prihvatljiv, uključujući, ali ne ograničavajući se na pravo da u cijelosti ili djelomično onemogući pristup Webshopu, naručivanje proizvoda i isporuku već naručene robe.

Ako dostavu proizvoda nije moguće izvršiti, u skladu s općim uvjetima pružatelja poštanskih usluga, te je proizvod vraćen Prodavatelju, smatrat će se da je Kupac otkazao narudžbu. U tom slučaju Kupac je obvezan naknaditi sve izravne troškove Prodavatelja radi dostave i povrata proizvoda, te u tom slučaju Prodavatelj ima pravo zadržati na ime takvih troškova i iznos, odnosno dio iznosa naplaćenog na ime kupoprodajne cijene. Kupac ima pravo zatražiti od Prodavatelja novu dostavu svoje narudžbe, uz obvezu podmirivanja dodatnih troškova koje Prodavatelj može imati u tom slučaju.

U slučaju nemogućnosti dostave naručenog proizvoda unutar pošiljke mase veće od 31,5 kg ili dulje od 175 cm ili pomicanja termina dostave, Prodavatelj će obavijestiti Kupca putem elektroničke pošte ili telefonski o nastalim okolnostima, te će pokušati dogovoriti novi termin ili način dostave proizvoda. U navedenom slučaju, Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za takvo kašnjenje ili nemogućnost isporuke/dostave.

Prodavatelj naplaćuje Kupcu uslugu dostave u iznosu od 3,98 €. Za narudžbe u iznosu od 26,55 € ili više, dostava je besplatna. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

2. Isporuka kupcu

Kupac svojim potpisom na odgovarajućoj ispravi o dostavi potvrđuje primitak, odnosno isporuku proizvoda te primitak potvrde o sklapanju ugovora o kupoprodaji. Primitkom od strane Kupca smatra se da je pošiljka dostavljena u neoštećenom stanju, te je nakon primitka pošiljke na opisani način Prodavatelj oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti s te osnove. U trenutku potpisa Kupca na način opisan u ovom članku, rizik slučajne propasti i oštećenja proizvoda prelazi na Kupca.

U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije ga primiti bez razloga, Prodavatelj ima pravo u za tu svrhu predviđenim slučajevima naplatiti iznos izravnih troškova povrata proizvoda, te u tom slučaju zadržati na ime takvih troškova i iznos, odnosno dio iznosa naplaćenog na ime kupoprodajne cijene.

3. Pregled prilikom isporuke (dostave) i odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Kupac treba isporučeni proizvod prilikom isporuke (dostave) pregledati te provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke, te u slučaju postojanja takvih oštećenja ili nedostataka odmah isto reklamirati dostavljaču. Kupac ima pravo odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja, što će biti potvrđeno zapisnikom.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, Kupac ima pravo na isporuku uistinu naručenog proizvoda, a ako to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda i eventualne cijene dostave te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod. Povrat je potrebno najaviti pozivom službi za korisnike na broj 01 3710 300 ili e-mailom na: info@shop.franck.eu. Radno vrijeme službe za korisnike je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Navedeno se odnosi i na slučaj kada isporučen proizvod ne odgovara naručenom odnosno kupljenom proizvodu.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem Webshopa sukladno važećem Zakonu o obveznim odnosima. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Proizvod je uspješno dodan u Favorite.

Proizvod je uspješno uklonjen iz Favorita.

Promo kod uspješno primjenjen.